عضویت در سایت

تحصیل 45 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد لرستان

رئیس دانشگاه آزاد لرستان گفت: بیش از 9 هزار دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه تحصیل می‎کنند.

او اضافه کرد: در حال حاضر 6422 دانشجو در مقطع کاردانی، 18 هزار و 653 نفر در مقطع کارشناسی، 9638 نفر در مقطع تحصیلات تکمیلی و 293 دانشجو در مقطع دکتری در مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد لرستان مشغول به تحصیل هستند.

 وی بیان کرد: امسال در دانشگاه آزاد واحد بروجرد 3000 دانشجو،در واحد الیگودرز 1200 دانشجو، در واحد دورود 1000 دانشجو و در واحد خرم‎آباد 2500 دانشجو پذیرش شدند.

 این مسئول با بیان اینکه امسال 10 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد لرستان پذیرش شدند، ادامه داد: با احتساب دانشجویان جدیدالورود تعداد دانشجویان این دانشگاه به 45 هزار دانشجو رسید.

 رئیس دانشگاه آزاد لرستان اظهار کرد: بیشترین تعداد دانشجویان در واحدهای خرم‎آباد و بروجرد مشغول به تحصیل هستند.