عضویت در سایت

شهریه دکتری بدون آزمون پردیس دانشگاه تهران

شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ، بيمه و ... بصورت علي الحساب و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد به شرح زير ميباشد :
ميزان تقريبي كل شهريه مقطع دكتري براي رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي و رفتاري مبلغ 594 ميليون ريال ( 59ميليون و چهارصد هزارتومان) مي باشد و براي ساير رشته ها مبلغ 726 ميليون ريال ( 72 ميليون و ششصد هزارتومان) كه پس ازتصويب در هيئت امناء دانشگاه تهران نهائي خواهد شد. پرداخت شهريه براي كليه پذيرفته شدگان الزامي است.

شهریه دکتری پردیس

 

نحوه پرداخت شهريه:
1 - نحوه پرداخت شهريه در هشت قسط مساوي خواهد بود .
2 - براي نيمسال هاي پس از نيمسال هشتم ، برابر ضوابط اعلامي شهريه مصوب دريافت خواهد شد.


نکته :
پرداخت شهريه پذيرفته شدگان موقع ثبت نام،طبق تقويم آموزشي دانشگاه خواهدبود .
 مبلغ شهريه شامل هزينه هاي خوابگاه ، اياب وذهاب ،بيمه ،تغذيه ، كتاب و... نمي باشد .
 پرداخت شهريه در هر نيمسال تحصيلي الزامي است ، حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد .
 قابل تاكيد است كه پس انصراف در هر زمان شهريه واريزي به هيچ عنوان عودت نخواهد شد.

مدارك - لازم جهت ثبت نام اينترنتی :
1 - تکميل فرم تقاضانامه موجوددرسايت
2 - اسکن يک قطعه عکس 3 * 4 پرسنلي

3

سهیلا سلیمیان
نظر شما

سهیلا سلیمیاندوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۲۹

ثبت نام دکترای بدون ازمون پردیس تهران

مشاور عمومی1
نظر شما

مشاور عمومی1

مشابه شهريه پرديس با آزمون هست و تفاوت معناداري ندارن.

بسته به رشته تون بالاي ٦٠ ميليون

مشاور عمومی1
نظر شما

مشاور عمومی1

مشابه شهريه پرديس با آزمون هست و تفاوت معناداري ندارن.

بسته به رشته تون بالاي ٦٠ ميليون