عضویت در سایت

کاهش پذیرش۲۰هزارنفری رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

معاون پزشکی دانشگاه آزاد از کاهش ظرفیت مقطع کارشناسی در رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد خبر داد.
سیدعلی ابطحی  گفت: با توافق وزارت بهداشت در مورد رشته – محل هایی که پیش از این و در سال های ۸۰ و ۸۱ بیش از حد توانشان ظرفیت پنذیرش دانشجوی داشته اند تصمیم گیری و مقرر شد آمار پذیرش آنها را کاهش دهیم.

وی افزود: در مجموع آمار دانشجویان ورودی ۸۰ و ۸۱ در مقاطع کارشناسی هر سال حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار نفر بود که این عدد را به منظور کیفی سازی و استاندارد کاهش دادیم.

معاون پزشکی دانشگاه آزاد یادآور شد: ما تا حدود ۲۰ هزار دانشجو در رشته محل های کارشناسی کاهش دادیم که این موجب ارتقای کیفیت شد و در عوض در توسعه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری این ظرفیت را به کار گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود ۱۰۰ رشته محل جدید برای تحصیلات تکمیلی درخواست کردیم، از این تعداد ۶۰ رشته محل جدید را نهایی کردیم و در نهایت برای ۳۰ رشته محل جدید مصوبه وزارت بهداشت دریافت کردیم.

ابطحی افزود: در این ۳۰ رشته – محل دانشجو پذیرفته شده است. همچنین یک دانشکده پزشکی، یک دانشکده دندانپزشکی در تبریز و یک دانشکده داروسازی در بابل راه اندازی شد و دانشکده بین المللی دندانپزشکی در مشهد نیز در دست بررسی است.