عضویت در سایت

اعتبار مدارک کلیه کدرشته‌های دانشگاه آزاد در صورت تأیید وزارت علوم

مدرک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد، در صورت تأیید کدرشته‌ها توسط دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم معتبر است.

منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در  پیرامون کدرشته‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد، گفت: پس از توسعه رشته‌ها در دانشگاه آزاد بخصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی، برخی کدرشته‌ها در دانشگاه آزاد شرایط لازم را داشتند و مجوزهای مربوط را کسب کردند، ولی برخی از این کدرشته‌ها که شرایط لازم را نداشتند غیرمجاز اعلام شدند و بر اساس نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی این کدرشته‌ها به دفتر گسترش آموزش عالی سپرده شد.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش کیفیت، مصوباتی داشته است و حتی کمیته مشترکی بین وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد تشکیل شد که بر این اساس کدرشته‌های فاقد مجوز باید در مرحله قانونی قرار گیرند.

کبگانیان اظهار داشت: ادامه فعالیت این کدرشته‌ها بدون مجوز امکان پذیر نیست و بر این اساس دانشگاه آزاد باید طبق نظر دفتر گسترش آموزش عالی مجوز لازم را دریافت کنند تا مدرک فارغ‌التحصیلان معتبر باشد، البته این مراحل در دست اقدام است.