عضویت در سایت

تدوین طرح دانشجوی چرخشی تا بهمن/ اجرا با دانشگاه تایلند

 رئیس دانشگاه تهران گفت: درحال تدوین برنامه برای طرح دانشجوی چرخشی در این دانشگاه با دیگر دانشگاه های جهان هستیم که امیداوریم این طرح تا ترم بهمن ماه امسال تدوین شود.

محمود نیلی احمدآبادی گفت: طرح دانشجوی چرخشی در میان دانشگاه های دنیا اجرا می شود و دانشگاه تهران نیز برنامه دارد این طرح را با دیگر دانشگاه های جهان اجرایی کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح اجرای پذیرش دانشجوی چرخشی دانشگاه تهران درحال تدوین است و امیداوریم تا بهمن ماه امسال نهایی شود که قرار است این برنامه در ابتدا با دانشگاه جامع تایلند اجرا شود.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: دانشگاه تهران جزء اتحادیه آسیا پاسیفیک است و برنامه داریم از طریق دانشگاه های عضو این اتحادیه اجرای طرح دانشجوی چرخشی را اجرایی کنیم.

نیلی احمدآبادی گفت: در این طرح دانشجو بخشی از تحصیل خود را در دانشگاه محل تحصیل و بخشی از تحصیل خود را در دانشگاه دیگری می گذراند.

منبع:خبر گزاری مهر