عضویت در سایت

پرداخت وام ۵۰۰ هزار تومانی به همه متقاضیان دکتری

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه وام دکتری به تمامی متقاضیان پرداخت شده، گفت: طی سال گذشته و امسال این وام به ۱۳ هزار دانشجو متقاضی، پرداخت شده است.

وحید احمدی گفت: به تمامی متقاضیان وام دکتری پرداخت شده و درحال حاضر هیچ دانشجویی نیست که متقاضی دریافت این وام باشد و هنوز این وام به وی پرداخت نشده باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: وام دکتری برای دانشجویان به صورت ماهیانه ۵۰۰ تومان است اما برای دانشجویان دارای پروژه های تحقیقاتی کاربردی ۶۰۰ تومان تعیین شده است.

احمدی تصریح کرد: دانشجویان ۹ ماه بعد از فراغت از تحصیل موظف به پرداخت اقساط وام طی ۳ سال هستند که تاکنون ۱۳ هزار دانشجو این وام را دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: به تمامی متقاضیان وام پرداخت شده است اما ممکن است تعداد ماه های پرداختی به افراد متفاوت باشد.

معاون پژوهشی وزات علوم گفت: در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به دانشجویان دوره دکتری تعیین شده بود که در مجموع تنها ۵۰ درصد این اعتبار اختصاص یافت و در این راستا نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبلغ ۵ میلیارد تومان را برای این موضوع اختصاص داد.

احمدی بیان کرد: درصورتی که میزان اعتبار مربوط به وام دانشجویان دکتری افزایش یابد برنامه داریم مبلغ وام را برای دانشجویان افزایش دهیم.

منبع:خبرگزاری مهر