عضویت در سایت

۲۹ رشته جدید دکتری و کارشناسی ارشد در واحد زنجان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت : ۲۹ رشته دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد به مجموع رشته های دانشگاه آزاد اسلامی اضافه شد و از بهمن ماه سال جاری دانشجو پذیرش خواهد کرد .

دکتر یداله رجائی با اعلام این خبر افزود : با پیگیری های صورت گرفته و با توجه به امکانات آموزشی و پژوهشی واحد زنجان با راه اندازی ۶ رشته دکترای تخصصی و ۲۳ رشته کارشناسی ارشد موافقت شده است که برای این تعداد رشته و ۱۰ رشته دیگر ارشد و دکتری از بهمن ماه پذیرش دانشجو خواهیم داشت .

وی اضافه کرد : با توجه به سیاست های مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توسعه تحصیلات تکمیلی ، از خرداد سال ۱۳۹۳ این واحد دانشگاهی در راستای سیاست های کلان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با فراهم کردن امکانات آموزشی و پژوهشی و با موافقت شورای گسترش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ۶۵ رشته دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد راه اندازی شده است و از این تعداد رشته برخی فاقد مجوز بوده اند که مجوزهای لازم اخذ شده است .

دکتر رجائی اضافه کرد : با راه اندازی رشته های جدید ، تعداد کل رشته های دکترای تخصصی ۲۶ رشته و کارشناسی ارشد به ۷۳ رسیده است .