عضویت در سایت

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه منابع طبیعی گرگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۹۴ را اعلام کرد.

این افراد به عنوان پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شده اند.

بنا بر اعلام دانشگاه قبولی قطعی این داوطلبان پس از بررسی سازمان سنجش و صدور مجوز ثبت نام از سوی آن سازمان می باشد.

 

 

        نام    

     نام خانوادگی  

                          رشته       تحصیلی

        رشته محل انتخابی

۱

     نرگس

       عرب

                   مجموعه  محیط زیست

۴۰۷۱   – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /محیط زیست -امایش محیطزیست /روزانه

۲

     صفورا     

       ابرقویی

    مجموعه      مهندسی منابع طبیعی -شیلات

۴۶۴۹ – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /شیلات -تولیدوبهره برداری /روزانه

۳

     مریم

        ممبنی

       مجموعه  مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری

۴۶۷۰ – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /بیابان زدایی /روزانه

۴

     ابوالفضل

     شریفیان بهرمان

     مجموعه     مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری

۴۶۶۱ – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /علوم مرتع /روزانه

۵

         زهرا

               روحی

      مجموعه   مهندسی منابع طبیعی -شیلات

۴۶۳۱ – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /تکثیروپرورش ابزیان /روزانه

۶

              سارا

            رییسی

      مجموعه  مهندسی منابع طبیعی -شیلات

۴۶۴۴ – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /شیلات -عمل اوری /روزانه

۷

      سیده نرگس

    مظلومی کیاپی

      علوم     وصنایع غذایی -شیمی موادغذایی

۴۱۸۶ -دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /علوم وصنایع غذایی – شیمی موادغذایی /روزانه

۸

         مهرداد

           باباربیع

       مهندسی   کشاورزی -علوم باغبانی

۴۱۳۷ – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /علوم باغبانی -گیاهان زینتی /روزانه

۹

         نرگس

             جاویدان

        مجموعه   مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری

۴۶۸۳ - دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /علوم ومهندسی ابخیزداری /روزانه

۱۰

        مجید

       شیرمحمدی

  علوم ومهندسی صنایع غذایی

۴۱۶۲ – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /علوم وصنایع غذایی -تکنولوژی موادغذایی /روزانه

۱۱

          زهرا

     تهامی

                   علوم دامی-تغذیه دام

۴۳۰۲ - دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /تغذیه دام /روزانه

۱۲

         حسین

  گرگینی شبانکاره

        مهندسی   کشاورزی  علوم باغبانی

۴۱۴۶ – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان /کشاورزی ومنابع طبیعی /علوم باغبانی -گیاهان دارویی واصلاح گیاهان دارویی /روزانه