عضویت در سایت

آزمون زبان MHLE (زبان عمومی وزارت بهداشت)

 

 

آزمون MHLE مخفف (Ministry of Health Language Exam) است. این زبان عمومی  آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت است، که بعضی از دانشگاههای داخل(به ویژه دانشگاه تهران) مجری آن هستند از دانشجویانی که متقاضی دوره دکتری رشته های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

کاربرد مدرک قبولی آزمون MHLE چیست؟

مدرک کسب شده در این آزمون، حین مصاحبه دکتری و یا قبل از برگزاری آزمون جامع دکتری، توسط کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قابل پذیرش و معتبر است. این مدرک، علاوه بر قابلیت ارائه ی آن به دانشگاه ها حین مصاحبه دکتری، جهت کسب فرصت مطالعاتی و یا بورسیه های تحصیلی دولتی لازم خواهد بود.

ساختار آزمون MHLEوزارت بهداشت چگونه است؟

آزمون  MHLE از ۴ بخش تشکیل شده که ۳۰ سوال شنیداری، ۳۰ سوال درک مطلب، ۲۰ سوال واژگان و ۲۰ سوال گرامر محتوای این آزمون را تشکیل می‌دهند. بنابراین، کل سوالات 100 سوال می باشد.

 

بخش شنیداری:

این بخش شامل مکالمه های آمریکائی بین افراد می‌باشد که بعد از هر مکالمه و یک مکث کوتاه داوطلب باید در مورد آن مکالمه به چند سؤال پاسخ دهد.

بخش ساختار و نگارش(Grammar and Structure):

در این بخش شما باید به سوالات ساختاری و چند گزینه ای پاسخ دهید. این بخش شامل دو دسته سوال است که در دسته اول باید به سوالاتی پاسخ دهید که در آن‌ها بخشی از یک جمله خالی بوده و با گزینه مناسب باید آن را تکمیل کنید. و در دسته دوم سوال ها شما با سوالاتی مواجه خواهید شد که در آن‌ها جمله ای دارای اشتباه بوده و شما باید عبارت نادرست را شناسایی کرده و آن گزینه را انتخاب کنید.

درک مطلب (Reading Comprehension):

این بخش آزمون MHLE  معمولا شامل 4 متن آکادمیک و دانشگاهی بوده که شما باید به سوالاتی راجع به آن متن پاسخ دهید .البته سعی شده در این متون بیشتر از Medical & Health استفاده شود.شرط اصلی موفقیت در آزمون MHLE دایره لغات قوی می‌باشد.

همان طور که گفته شد این آزمون مشابه  (TOEFL (PBT می‌باشد و شما با کار کردن بر روی آزمون‌های نمونه تافل نیز می‌توانید در آزمون  MHLE  موفق شوید. تفاوت عمده آزمون تافل و این آزمون نحوه ی نمره دهی بوده و اینکه در آزمون MHLE بیشتر سؤالات در حوزه پزشکی می باشد.

حداقل نمره قبولی آزمونMHLE چند می باشد؟

نمره 50 از 100 قابل قبول است.

1

مليحه صالحي
نظر شما

مليحه صالحيیکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ۲۳:۳۸

عضويت در كنال تلگرام جهت امرزش زبان