عضویت در سایت

آزمون زبان UTEPT (زبان عمومی دانشگاه تهران)

 

دانشگاه تهران جهت تسهیل روند ادامه تحصیل در دوره‌های دکتری تخصصی، اقدام به برگزاری آزمون زبان عمومی می‌نماید. این آزمون به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به دستور زبان، واژگان، خواندن و درک مطلب  می باشد. مدت آزمون 100 دقیقه می باشد. نمره قبولی در آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران مورد تایید اکثر دانشگاه های تهران و شهرستان ها می باشد.

منابع آزمونUTEPT از کجا می باشد؟

از کتاب‌های آمادگی تافلTOFEL

نمره قبولی در آزمونUTEPT زبان عمومی چند است؟

برای رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث، مدرسی معارف اسلامی و فقه شافعی 50 از 100 و برای سایر رشته‌ها نمره 60 از 100 نمره قبولی است.

نمره قبولی در آزمونUTEPT تا چه زمانی اعتبار دارد؟

از تاریخ برگزاری آزمون تا دو سال نمره قبولی در آزمون معتبر است.

تعداد سوالات آزمونUTEPT چقدر خواهد بود؟

شامل 100 سوال بوده که از این تعداد، 40 سوال به درک مطلب، 30 سوال به لغات و 30 سوال به گرامر اختصاص داده شده است.