عضویت در سایت

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه

اسامی اولیه پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه ارومیه اعلام گردید.

فهرست اسامی ده نفر پذیرفته‌شده دکتری بدون آزمون سال ۱۳۹۴ دانشگاه ارومیه بر اساس آیین‌نامه استعدادهای درخشان به شرح ذیل است:

 

 دکتری دانشگاه ارومیه