عضویت در سایت

عدم امکان تغییر رشته کنکور دکتری ۹۶

با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، مغایراتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17، 18 (شامل نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، معدل مقطع کارشناسی، تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، موسسه فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، معدل مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد، هیات علمی، دانشگاه محل خدمت ( مربیان آموزش رسمی) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح از طریق لینک مربوطه حداکثر تا تاریخ 95/12/06 به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات ، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و  داوطلبان در صورتی که نسبت به بندهای 3، 7، 13 ( جنس، معلولیت و زبان خارجی) کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم است در یکی از روزهای چهارشنبه مورخ 95/12/04 و یا پنج شنبه مورخ 95/12/05 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (بر اساس جداول شماره 2) مراجعه نمایند و موضوع را پیگیری نمایند تا برطرف گردد. ضمنا در خصوص بندهای 12 و 21 ( نام رشته و محل برگزاری آزمون) هیچگونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.