عضویت در سایت

دریافت کارت آزمون دکتری ۹۶

کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ 95/12/03 برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان و سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه ای شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد و یا اطلاعات ثبت نامی ( شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه نمایند و بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوطه مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در ازمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.