عضویت در سایت

عدم افزایش شهریه دکتری پیام نور ۹۶

فیضل حسنی در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر 700 هزار دانشجوی فعال و غیرفعال در دانشگاه های پیام نور تحصیل می کنند.

حسنی درباره سطح علمی دانشگاه پیام نور در میان سایر دانشکاه ها گفت: این دانشگاه مقام نخست در اموزش و مقام دهم در پزوهش را کسب کرده است.

معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور درباره افزایش شهریه ها در دانشگاه پیام نور گفت: شهریه ها در نیمسال تحصیلی گذشته برای دوره دکتری افزایش نداشته و سال آتی نیز افزایش نخواهد داشت. 

معاون اداری مالی عمرانی دانشگاه پیام نور افزود: 500 مرکز پیام نور در 31 استان فعال است و 70 نمایندگی در خارج کشور راه اندازی شده است.

حسنی اضافه کرد: 4 هزار عضو هیئت علمی و 10 هزار کارمند در مراکز دانشگاهی پیام نور مشغول فعالیت هستند.