عضویت در سایت

آغاز ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال 95

فرهاد حسین زاده لطفی اعلام کرد: در این فراخوان، در رشته های مختلف و مورد نیاز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تقاضای جذب اعضای هیات علمی تمام وقت با توجه به تعداد مورد نیاز ثبت شده در سامانه انجام می شود.

وی با اشاره به فعال شدن سامانه جذب هیات علمی این دانشگاه از امروز 16 بهمن ماه افزود: داوطلبان پس از مشاهده سامانه و آماده کردن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از روز چهارشنبه 20 بهمن ماه می توانند درخواست خود را در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در سامانه استخدام هیات علمی اعلام شده، ثبت کنند. سامانه تا 20 اسفند برای ثبت نام باز خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد با بیان اینکه فراخوان به مدت 1 ماه از تاریخ شروع ثبت نام فعال است، تصریح کرد: بدیهی است دانشگاه آزاد اسلامی پس از بررسی پرونده های دریافتی از متقاضیان استخدام هیات علمی تمام وقت و بررسی در کارگروه های علمی و عمومی و در نهایت طرح در هیات اجرایی جذب هیات علمی استان ها در خصوص استخدام آنها تصمیم گیری می کند.

حسین زاده لطفی عنوان کرد: باتوجه به تقاضای واحدها برای جذب هیات علمی، در فاز اول نزدیک به 3 هزار و 500 نفر جذب خواهند شد.