عضویت در سایت

آمار ثبت‌نام دکتری ۹۶

 260 هزار و 83 داوطلب برای شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 96 ثبت نام کرده اند که از این تعداد 110 هزار و 163 نفر زن و 149 هزار و 920 نفر مرد هستند یعنی 42,36 درصد  داوطلبان زن و 57,64 درصد مرد هستند، 

تعداد 149 هزار و 221 داوطلب در گروه علوم انسانی 

تعداد 24 هزار و 994 داوطلب د گروه علوم پایه

تعداد 48 هزار و 759 داوطلب در گروه فنی مهندسی

تعداد 14 هزار و 928 داوطلب در گروه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد 13 هزار و 872 داوطلب در گروه هنر

تعداد 2 هزار و 231 داوطلب در گروه دامپزشکی

تعداد 6 هزار و 78 داوطلب در گروه زبان ثبت نام کرده اند.

در سال های گذشته ثبت نام داوطلبان دانشگاه آزاد بصورت مستقل انجام می شد.

آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 96 در 7 گروه آزمایشی برای 244 کد رشته امتحانی در روز جمعه 6 اسفند ماه امسال در یک نوبت برگزار می شود، کارت شرکت در آزمون دکتری و برگ راهنما در روز 3 شنبه 3 اسفند ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرا می گیرد و داوطلبان تا 5 اسفند ماه برای دریافت پرینت کارت مهلت دارند.

پس از برگزاری آزمون کارنامه داوطلبان در هفته آخر فروردین ماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در نیمه اول اردیبهشت ماه می توانند انتخاب رشته کنند.