عضویت در سایت

یک عضو هیئت علمی تمام وقت، به ازای هر 2.7 دانشجوی دکتری آزاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به ازای هر 2.7 دانشجوی دکتری تخصصی، یک عضو هیئت علمی تمام وقت واجد شرایط راهنمایی رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد.

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح شروط لازم برای راهنمایی رساله دکتری پرداخت و گفت: مطابق آیین نامه دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی، شرط راهنمایی رساله دکتری تخصصی داشتن مرتبه حداقل استادیار و حداقل سه سال سابقه خدمت در مقاطع تحصیلات تکمیلی است و این شرط در آیین نامه قبلی ابلاغ شده وزارت علوم با شرط لااقل دو سال همکاری در تحصیلات تکمیلی است.

وی افزود: براساس آیین نامه‌های داخلی در دانشگاه‌های معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف و امیرکبیر، هر عضو هیئت علمی متناسب با مرتبه علمی می تواند به طور همزمان 4 الی 8 دانشجوی کارشناسی ارشد و به طور همزمان 3 الی 6 دانشجوی دکتری تخصصی داشته باشد.

دکتر حسین زاده لطفی ضمن اشاره به آمار اعضای هیئت علمی واجد شرایط در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی 11هزار و 945 عضو هیئت علمی تمام وقت با مرتبه حداقل استادیاری و لااقل 3 سال سابقه همکاری وجود دارد که با در نظر گرفتن 32هزار و 36 دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 95-94، نسبت هیئت علمی واجد شرایط راهنمایی دکتری تخصصی به دانشجوی دکتری تخصصی یک به 2.7 است که نشان می دهد به ازای هر 2.7 دانشجوی دکتری تخصصی، یک عضو هیئت علمی تمام وقت واجد شرایط راهنمایی رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد.

وی افزود: مقایسه ظرفیت راهنمایی نشان می دهد که استانداردهای موجود در کشور به طور کامل رعایت شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر 55درصد اعضای هیئت علمی تمام وقت دارای مرتبه علمی استادیار به بالا هستند، اظهار داشت: مقایسه این رقم با مهر 92 که این نسبت 38درصد بود، نشان دهنده ارتقای کیفی هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی است. این موضوع در کنار جذب های انجام شده و ارتقای 3هزار و 952 نفر از مربی به استادیاری، از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی نشان دهنده ارتقای سطح کیفی اعضای هیئت علمی در دانشگاه است.

حسین زاده لطفی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده، درصد استادیار به بالای اعضای هیئت علمی تمام وقت در انتهای سال 95 هدف گذاری شده به 60درصد و در انتهای سال 1404 به 75درصد ارتقا می یابد.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو در تمام زیر نظام های آموزش عالی کشور یک به 64 است، تاکید کرد: این نسبت در دانشگاه آزاد اسلامی یک به 46 (تعداد دانشجو به تعداد هیئت علمی تمام وقت) است و طبق برنامه ششم و هفتم توسعه تدوین شده در دانشگاه آزاد اسلامی، مقرر شده این نسبت در سال 99، به یک به 37 و در سال 1404 به یک به 27 ارتقا یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا