عضویت در سایت

پذیرش محقق پسا دکتری در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ پژوهشگر پسا دکتری پذیرش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی، این دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پژوهشگر پسادکتری برای مدت یک تا ۲ سال پذیرش می کند.

کار پژوهشگر به طور مستقیم در ارتباط با استاد میزبان و در راستای اهداف پژوهشی از پیش تعیین شده است و پژوهشگر پسادکتری باید بر اساس آیین نامه مربوط به این دوره ها فعالیت کند.

متقاضیان باید مدارک ثبت نامی خود را تا پایان وقت اداری روز ۲۹ آبان ماه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی ارسال کنند.

منبع: خبرگزاری مهر