عضویت در سایت

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه‌های شریف و کرتن استرالیا

دانشگاه های صنعتی شریف و کرتن استرالیا تفاهم نامه گسترش همکاری های مشترک در زمینه های آموزشی و پژوهشی امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، هیاتی چهارنفره از دانشگاه کرتن استرالیا از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند و در حاشیه این بازدید تفاهم نامه ای میان دو دانشگاه امضا شد.

در این جلسه راه های همکاری و تعامل میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کرتن به عنوان یکی از دانشگاه های برتر جهان بررسی شد.

پروفسور استلبویکس معاون دانشگاه کرتن استرالیا ضمن اشاره به وجود مراکز تحقیقاتی مشترک و مرتبط بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کرتن بر توسعه و گسترش در زمینه های پژوهشی به خصوص حوزه مهندسی نفت تاکید کرد.

اعضای این هیات از مجتمع خدمات فناوری شریف و آزمایشگاه های مهندسی نفت این دانشگاه بازدید کردند.

منبع: خبرگزاری مهر