عضویت در سایت

تغییر نحوه ترفیع اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران از ترفیع اعضای هیئت علمی در دانشگاه تهران بر اساس دو آیین‌نامه انحصاری این دانشگاه خبر داد.

دکتر حسین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای آیین نامه ترفیع اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، اظهار کرد:این آیین‌نامه که سال 94 به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسید منحصرا اختصاص به دانشگاه تهران دارد و از تیرماه سال 95 در دانشگاه تهران اجرا شده است.

وی با تاکید بر اینکه آیین‌نامه مذکور نقش مهمی در ارتقای کیفی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دارد و باعث بهبود کیفیت علمی در دانشگاه می‌شود، افزود: کیفیت تدریس یکی از شاخص‌هایی است که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به اینکه در چند سال اخیر آموزش در مقطع کارشناسی کم‌رنگ شده ، توجه خاص به آموزش در این مقطع در این آیین‌نامه دیده شده است.در بخش پژوهش هم ماموریت دانشگاه در بین‌المللی شدن بیشتر مطرح است.چاپ مقالات در مجلات معتبر دنیا،ثبت اختراع، تالیف و ترجمه کتاب از جمله شاخص‌هایی است که در بخش پژوهشی و فناوری این آیین نامه دیده شده است.همچنین به حضور اعضای هیئت علمی در دانشگاه وزن ویژه‌ای داده شده است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه ترفیع اعضای هیئت علمی در دانشگاه تهران از شکل روتین فراتر رفته است، از ابلاغ آیین‌نامه "نظام یکپارچه آموزشی،پژوهشی،اداری و مالی دانشگاه تهران" خبر داد و افزود: آیین‌نامه نظام یکپارچه آموزشی،پژوهشی،اداری، مالی با هدف ارتقای کیفیت و ارزش نهادن به فعالیت‌های اعضای هیئت علمی تدوین شده است و راهبرد اصلی آن امتیازاتی است که اعضای هیات علمی از مجموع فعالیت‌های خود در طول سال اخذ می‌کنند و تجلی این امتیازات در آیین‌نامه ترفیع دانشگاه تهران است.

حسینی ادامه داد: در زمان گذشته یک عضو هیئت علمی که بیشتر تدریس می‌کرد مبلغی به عنوان حق التدریس دریافت می‌کرد، البته همچنان حق التدریس در دانشگاه داده می‌شود اما از آنجایی که بحث ارتقای فعالیت کیفی مد نظر است،تمرکز روی ارزش گذاری به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی است که در نهایت در ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی نشان داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در فرم ترفیع، عملکرد یک عضو هیئت علمی مورد محاسبه و ارزش گذاری قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در گذشته حقوق فردی که 25 امتیاز کسب می‌کرد، با فردی که 12 امتیاز کسب کرده بود، از نظر ارزش گذاری تفاوتی نداشت اما در حال حاضر آیین‌نامه نظام یکپارچه روی تفاوت‌ها تمرکز دارد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: در حال حاضر به یک عضو هیئت علمی که در سال 12 امتیاز کسب کند، یک پایه عادی ترفیع تعلق می ‌گیرد اما به فردی که 25 امتیاز کسب کند یک پایه ویژه داده می‌شود که از نظر ارزش گذاری معادل دو پایه عادی است و در حقوق فرد اعمال می‌شود.همچنین اگر فردی 50 امتیاز یا بیشتر کسب کند یک پایه ممتاز اخذ می‌کند که از نظر ارزش‌گذاری معادل سه پایه به حقوق فرد اضافه می شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا