عضویت در سایت

رتبه ۱۹ دانشگاه علم و صنعت در سرانه استنادات علمی جهان

دانشگاه علم وصنعت رتبه ۱۹ جهان و اول کشوری را در بخش سرانه استنادات علمی در رتبه بندی کیواس به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علم و صنعت، براساس نتایج منتشر شده در خصوص رتبه ­ بندی ۲۰۱۶ دانشگاه‌ها توسط موسسه کیواس در ماه سپتامبر که هفته گذشته منتشر شد، دانشگاه علم و صنعت با کسب رتبه ای در رده ۵۰۰-۴۹۱ در میان دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در مجموع رتبه دوم برترین دانشگاه کشور را کسب کرد. براساس این رتبه ‌بندی دانشگاه علم وصنعت با امتیاز ۹۷.۷ در بخش نسبت استنادات به تعداد اعضای هیات علمی در رتبه ۱۹ در میان ۹۱۶ دانشگاه‌ رتبه بندی شده سال ۲۰۱۶ قرار دارد.

براساس این رتبه بندی ۳ هزار و ۸۰۰ دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند و از میان آنها ۹۱۶ دانشگاه برتر رتبه بندی شدند.

همچنین براساس این رتبه بندی ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار مقاله علمی و ۶۶.۳ میلیون استناد به مقالات مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بین ۵ دانشگاه کشور که در سال ۲۰۱۶ در فهرست دانشگاه های رتبه بندی شده توسط موسسه کیواس، دانشگاه علم وصنعت ایران رتبه اول از نظر استنادات و در مجموع شاخص ها رتبه دوم را کسب کرده است.

نظام رتبه‌بندی کیواس از سال ۲۰۰۴، ۷۰۰ دانشگاه‌ برتر جهان را هر ساله ارزیابی و رتبه ‌بندی می‌کند و تا سال ۲۰۰۹، نتایج رتبه ‌بندی دانشگاه های جهان را با همکاری نظام رتبه ‌بندی تایمز منتشر می‌کرد اما از سال ۲۰۱۰ هر یک از دو موسسه مذکور به طور مستقل و جداگانه رتبه‌بندی دانشگاه ها را انجام می‌دهند.

شاخص های ارزیابی دانشگاه ها در رتبه بندی کیواس براساس معیارهای اعتبار دانشگاهی (این معیار با وزن ۴۰ درصد براساس پاسخ‌های ارائه شده به نظرسنجی‌های توزیع شده در مراکز دانشگاهی و علمی توسط منابع مختلف اندازه‌ گیری می ‌شود)، نظر کارفرمایان در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاه مورد نظر یا Employer Reputation (این معیاربا وزن ۱۰ درصد تنها در رتبه بندی کیواس لحاظ می‌شود و در معیارهای سایر نظام های رتبه‌ بندی موجود نیست)، نسبت استاد به دانشجو (با وزن ۲۰ درصد)، استنادات نسبت به تعداد اعضای هیات علمی (۲۰ درصد)، اعضا هیات علمی بین‌المللی و دانشجویان بین‌المللی هرکدام با وزن ۵ درصد است.

منبع: خبرگزاری مهر