عضویت در سایت

تصویب کلیات رشته دکتری طراحی صنعتی

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی از تصویب کلیات رشته دکتری طراحی صنعتی خبر داد و گفت: امیدواریم با تصویب و ابلاغ این رشته، حوزه طراحی صنعتی نیز بهبود یابد.

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین برنامه های اجرا شده در کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی گفت: کلیات رشته دکتری طراحی صنعتی تصویب شد.

وی ادامه داد: این رشته یکی از رشته های قدیمی حوزه هنر است ولی متاسفانه در این سال ها خیلی، برای گسترش آن کاری صورت نگرفته است.

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی افزود: در حال حاضر مشکل جدی ما بحث هیات علمی این رشته است که بسیار محدود است. از سوی دیگر اکثر اساتید این رشته دارای مدرک فوق لیسانس هستند.

وی اظهار امیدواری کرد که با تصویب این رشته تعداد زیادی اعضای هیات علمی در این رشته به صورت کارآمد تربیت شده و این رشته تقویت شود.

سرسنگی افزود: رشته طراحی صنعتی برای زمان حاضر که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است در کشور بسیار مهم است.

وی ادامه داد: درحال حاضر بخش عمده ای از فضای طراحی کشور متصل به خارج کشور است و علی رغم ظرفیت بالایی که از آن برخورداریم، عناصر طراحی، خیلی قوی نیستند و نمی توانند با نمونه های خارجی برابری کنند.

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصویب و ابلاغ این رشته، حوزه طراحی صنعتی نیز بهبود یافته و دانشگاه هایی که رشته هنر دارند، دکتری طراحی صنعتی را راه اندازی کنند.

منبع: خبرگزاری مهر