عضویت در سایت

حمایت مالی از پایان نامه های کاربردی مقطع دکتری دانشگاه هنر

رئیس دانشگاه هنر تهران گفت: این دانشگاه از پایان نامه های کاربردی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خود حمایت مالی می کند.

غلامرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورتی که پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و رساله های دانشجویان مقاطع دکتری این دانشگاه کاربردی باشند و بخشی از نیازهای فرهنگی و اجتماعی کشور را رفع کنند از آنها حمایت مالی صورت می گیرد.

وی افزود: در این راستا از پایان نامه های کاربردی مقاطع کارشناسی ارشد این دانشگاه تا سقف ۵ میلیون تومان حمایت مالی می شود.

رئیس دانشگاه هنر تهران خاطرنشان کرد: همچنین در این دانشگاه از رساله های دانشجویان مقاطع دکتری که کاربردی باشند نیز تا سقف ۱۰ میلیون تومان حمایت مالی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر