عضویت در سایت

سهم ۱۷ رشته علوم انسانی از تولید علم/ ادبیات و زبانها در صدر

آمار رشته های موضوعی علوم انسانی و تعداد مقالات هر کدام از این رشته ها نشان می دهد که بیشترین مقالات علوم انسانی به رشته ادبیات و زبان ها اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در گروه علوم انسانی بیشترین مقالات دانشگاه های کشور در حوزه ادبیات و زبان ها و کمترین مقالات در حوزه مالی هستند.

به این ترتیب ۱۵ درصد کل مقالات علوم انسانی در حوزه ادبیات است. بررسی ۱۷ رشته در حوزه علوم انسانی نشان از این دارد که رشته های علوم اجتماعی، مدیریت و علوم سیاسی در رده های بعدی قرار دارند.

آمار تفکیک رشته ها و سهم رشته ها از کل مقالات علوم انسانی نشان می دهد که از کل مقالات این حوزه، سهم رشته و موضوع «ادیان، مذاهب، عرفان و اخلاق» و «مالی» تنها یک درصد است.

رشته های «جغرافیا» و «فلسفه و کلام» ۷ درصد، «اقتصاد»، «روانشناسی»، «فقه و حقوق» و «علوم تربیتی» ۶ درصد، «کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی» و «تربیت بدنی» ۴ درصد، «علوم قرآن و حدیث»، «تاریخ» و «حسابداری» ۳ درصد در حوزه مقالات علوم انسانی سهم دارند.

 

رشته موضوعی

   تعداد مقالات     

         درصد از کل مقالات

ادبیات و زبانها

۱۵۹۶۷

۱۵%

علوم اجتماعی

۱۲۰۳۲

۱۱%

مدیریت

۹۴۹۵

۹%

علوم سیاسی

۹۱۸۴

۹%

جغرافیا

۷۵۷۶

۷%

فلسفه و کلام

۷۱۴۷

۷%

اقتصاد

۶۸۶۵

۶%

روانشناسی

۶۸۶۲

۶%

فقه و حقوق

۵۸۹۳

۶%

علوم تربیتی

۵۸۹۱

۶%

کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی

۴۶۷۷

۴%

تربیت بدنی

۴۱۷۲

۴%

علوم قرآن و حدیث

۳۳۷۸

۳%

تاریخ

۲۸۹۶

۳%

حسابداری

۲۳۰۲

۲%

ادیان، مذاهب، عرفان و اخلاق

۱۴۲۰

۱%

مالی

۱۰۰۰

۱%

منبع: خبرگزاری مهر