عضویت در سایت

همکاری واحد علوم و تحقیقات در اجرای 60 طرح تحقیقاتی و پسادکتری

با امضای تفاهم‌نامه‌ای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در 30 طرح تحقیقاتی و 30 طرح پسادکتری با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران همکاری می‌کند.

به گزارش ایسنا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و صندوق حمایت از پژوهشگـران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) به منظور  گسترش همکاری‌های علمی و تحقیقاتی و  شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از پژوهشگران و نخبگان تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

همکاری در زمینه اجرای 30 طرح تحقیقاتی و 30 طرح پسادکتری در راستای مقررات، سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی صندوق و دانشگاه و نیز ایجاد لینک پورتال‌های دو مجموعه برای آگاهی از کارهای تحقیقاتی انجام شده و در دست انجام از موضوعات این تفاهم‌نامه همکاری است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، واحد علوم و تحقیقات متعهد شده است داوری لازم در خصوص موضوع طرح‌ها، استاد میزبان پژوهشگر و خروجی هر طرح را انجام داده و طرح مورد تائید داور را همراه با مستندات داوری، پروپوزال طرح، پژوهشگر و مسؤول طرح به صندوق ارسال کند.

بر این اساس بعد از ارسال طرح به صندوق، داوری مجدد صورت نمی‌گیرد و تنها جهت تصمیم‌گیری به کمیته تخصصی ارسال می‌شود و حداکثر تا 3 ماه نتیجه به دانشگاه اعلام خواهد شد.

دانشگاه سهم خود از اعتبارات طرح‌های تحقیقاتی مورد نظر را به صندوق اعلام و به پژوهشگر پرداخت می‌کند و این دانشگاه متعهد می‌شود آزمایشگاه‌های خود و در صورت نیاز مواد اولیه را در اختیار پژوهشگر قرار دهد.

همچنین مالکیت معنوی نتایج حاصل از طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده مشترک و همچنین دانش فنی که جزیی از نتایج است، به نسبت قدرالسهم تعیین شده برای اعتبارات به طرفین تعلق خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا