عضویت در سایت

ثبت تقاضای تبدیل وضعیت اساتید دانشگاه آزاد از طریق معاونت آموزشی

سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: متقاضیان تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی صرفا از طریق سامانه معاونت آموزشی این دانشگاه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا وحیدی به بخشنامه تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از طریق ارتقا رتبه علمی اشاره کرد و گفت: تمام افرادی که مشمول این طرح می شوند صرفا می توانند از طریق سامانه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه تمام مراحل پیگیری و بررسی، مکانیزه و از طریق سامانه مذکور انجام می شود، تاکید کرد: هیچ پرونده فیزیکی از واحدهای دانشگاه آزاد به هیئت های اجرایی استان ها و سازمان مرکزی ارسال نمی شود.

وحیدی خاطرنشان کرد: تمامی متقاضیان فرآیند تبدیل وضعیت می توانند از طریق سامانه به نشانی لینک امور هیئت علمی در وب سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی Amoozesh.iau.ir ثبت نام کنند.

منبع: خبرگزاری مهر