عضویت در سایت

جزییات اجرایی بیمه دانش تبیین شد.

معاون اداری، مالی وزیر علوم با صدور بخشنامه‌ای جزئیات اجرایی بیمه دانش را تبیین کرد.

دکتر محمد حسین امید در این بخشنامه آورده است : پیرو بخشنامه شماه 77749/و مورخ 1394/04/23 وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و همچنین بخشنامه شماره 11/110658 مورخ 1394/06/10 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی ، ضمن ارسال تصویر تفاهم نامه منعقد شده فیمابین صندوق رفاه داشجویان با بیم ایران ، در راستای فراهم نمودن شرایط بهتر پوشش بیمه ای فراگیر برای اعضای هیات علمی ، کارکنان و داشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهش و پارک های علم و فناوری در سراسر کشور، موارد ذیل را به استحضار می رساند:

 

1- عقد قرارداد در قالب فرم قرارداد پیوست با شرکت خدمات بیمه ای پوشش آتیه نگر ایرانیان به نمایندگی مجتمع خدمات بیمه ای دکتر فاطمی امکان پذیر است.

 

2- صندوق رفاه دانشجویان ، پرداخت 50 درصد از حق بیمه آتش سوزی خوابگاه های دانشگاه ها را متقبل می شود. دانشگاه هایی که فاقد خوابگاه هستند می توانند از مزایای این تسهیلات برای سایر ساختمان ها و فضاهای فیزیکی استفاده نمایند.

 

3- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند تعهدات بیمه تکمیلی مورد نظر خود برای اعضای هیات علمی و کارکنان را از بین بسته های پیشنهادی "الف" به میزان 450 هزار ریال، " ب"به میزان 640 هزار ریال و یا "ج" به میزان 760 هزار ریال ، انتخاب کنند.

 

4- سایر پوشش های بیمه ای شامل انواع بیمه های مسئولیت مدنی ، آتش سوزی ، بدنه و ثالث خودرو و ... نیز می توانند بر اساس جدول مورد تفاهم صندوق رفاه دانشجویان و شرکت بیمه ایران انجام شوند.