عضویت در سایت

ایجاد کرسی های دانشگاهی یکی از راه های همکاری یونسکو با دانشگاه است

بیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در نشست مشترک با هیئت رئیسه دانشگاه مازندران گفت: برای دستیابی به اقتصاد و توسعه پایدار می بایست در راستای دستیابی به فناوری و تبدیل علم به تولید حرکت کنیم.

دکتر سعدالله نصیری قیداری با اشاره به این مطلب که نیمی از فعالیت های یونسکو را می شود در دانشگاه ها دنبال کرد. اظهار داشت: کرسی های دانشگاهی یکی از راه های همکاری یونسکو با دانشگاه است.

دکتر نصیری قیداری سپس به تعداد 10 کرسی که در دانشگاه های کشور و با حمایت و همکاری یونسکو برگزار می‌شود اشاره کرد و گفت: عمده این کرسی ها در دانشگاه های تهران است و من تصمیم دارم که بخشی از فعالیت های یونسکو را از تهران به دانشگاه های سایر استان ها انتقال دهم.

وی دانشگاه های استان ها را دانشگاه های بزرگی معرفی و خاطر نشان کرد: حتی برخی گروه های موجود و فعال در این دانشگاه ها، مقام های اول و دوم را در سطح کشور دارند.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو با تاکید بر این که مطابق با رسالت کاری یونسکو فعالیت های بسیار زیادی وجود دارد که می توانیم از طریق دانشگاه ها انجام دهیم، اظهار امیدواری کرد تا درخواست ها از طریق دانشگاه برای تصویب و اجرایی شدن به یونسکو برسد.

دکتر نصیری قیداری سازمان یونسکو را بسیار علاقه مند به ارتباطات با تمام نهادها معرفی کرد و افزود: بحث ارتباطات و ترغیب و تشویق و تسهیل انجام امور اداری در دستگاه های هر کشوری مورد علاقه یونسکو است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی در پایان با اشاره به این مطلب که یونسکو بزرگ ترین شبکه علمی – آموزشی و فرهنگی دنیاست، گفت: کمیسیون ملی یونسکو بازویی است از سازمان یونسکو که بال علمی – فرهنگی سازمان ملل محسوب می شود.