عضویت در سایت

وزیر علوم احکام انتصاب سرپرستان سه دانشگاه و مرکز آموزش عالی را صادر کرد.

وزیر علوم سرپرستان دانشگاههای فسا، صنعتی خاتم الانبیای بهبهان و مسئول راه اندازی مرکز آموزش عالی استهبان را منصوب کرد.

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی احکام جداگانه ای دکتر حمید رضا قیصری را به عنوان سرپرست دانشگاه فسا، دکتر سید منصور سید نژاد را به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیای بهبهان و دکتر محمد رضا جعفر زاده را به عنوان مسئول راه اندازی مرکز آموزش عالی استهبان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر فرهادی در این احکام برجلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران در جهت تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرده است.