عضویت در سایت

دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، برترین دانشکده در رتبه بندی وزارت بهداشت

دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی براساس رتبه بندی آموزشی وزارت بهداشت در سه حیطه آموزش، پژوهش، امکانات و تجهیزات تخصصی موفق به کسب رتبه های برتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشکده در رتبه بندی و تعیین سطح آموزشی دانشکده های دندانپزشکی واجد دوره های تخصصی توانست رتبه های برتر را در سه حیطه آموزش، پژوهش، امکانات و تجهیزات تخصصی به خود اختصاص دهد.

این رتبه بندی برای نخستین بار است که از سوی دبیرخانه آموزش دندانپزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با مشارکت نمایندگان انجمن های تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳  انجام پذیرفته است.

حیطه آموزش:

دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در رشته های تخصصی اندودانتیکس و پریودانتیکس رتبه اول و در رشته های تخصصی آسیب شناسی دهان و فک و صورت، بیماریهای دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان و  رادیولوژی دهان و فک و صورت رتبه دوم را احراز کرد. همچنین در رشته تخصصی جراحی دهان و فک و صورت رتبه سوم را کسب کرد.

حیطه پژوهشی:

در این حیطه نیز براساس ارزیابی انجام شده ؛ این دانشکده توانست در رشته پریودانتیکس رتبه اول، در رشته های ارتودانتیکس، اندودانتیکس، بیماریهای دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت و  دندانپزشکی کودکان رتبه دوم و در رشته تخصصی پروتزهای دندانی رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

حیطه امکانات و تجهیزات تخصصی:

در این حیطه نیز دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی توانست در رشته تخصصی اندودانتیکس رتبه اول، در رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت رتبه دوم و در رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت رتبه سوم را کسب کند.

منبع: خبرگزاری مهر