عضویت در سایت

افزایش هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی متناسب با تعداد دانشجویان

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی از از افزایش تعداد اعضای هیات علمی این دانشگاه متناسب با نیاز آموزشی دانشجویان خبر داد.

گودرز صادقی با بیان اینکه در حال حاضر 325 نفر هیات علمی در این دانشگاه مشغول به کار هستند، اضافه کرد: در نظر داریم در آینده نزدیک این تعداد تا 500 نفر افزایش یابد.

صادقی بر متناسب سازی تعداد هیات علمی با تعداد دانشجو براساس استانداردها در این دانشگاه تاکید کرد و افزود: در حال حاضر این تناسب وجود ندارد و ما با کمبود تعداد هیات علمی مواجهیم.

 

رئیس هیات ممیزه دانشگاه با بیان اینکه در وضعیت فعلی 11300 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، ادامه داد: در آینده نزدیک تعداد دانشجویان تا سقف 12500 نفر افزایش خواهد یافت و بر این اساس ما برای هر استاد 25 دانشجو خواهیم داشت.

 

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به آماده سازی دانشگاه برای ثبت نام و حضور دانشجویان اشاره کرد و افزود: در سال تحصیلی جدید 1839 دانشجوی کارشناسی، 909 دانشجوی ارشد و 114 دانشجوی دکتری پذیرش شده است.

 

وی با تاکید به جایگاه مطلوب دانشگاه محقق اردبیلی در بین سایر دانشگاه‌های سراسری کشور، گفت: از بین 56 دانشگاه سراسری در سال 92 این دانشگاه رتبه 26 و در سال 93 رتبه 23 را به خود اختصاص داده است و وضعیت رشد آن امیدوار کننده است.

 

به گفته صادقی این انتخاب بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد مقالات علمی، ثبت اختراعات، کنفرانس‌ها، کتب و نسبت استاد به دانشجو است و نشان می‌دهد دانشگاه وضعیت مطلوبی در بین سایر دانشگاه‌ها دارد.

 

سرپرست دانشگاه از جمله مهمترین مشکلات دانشگاه را کمبود خوابگاه عنوان و اضافه کرد: در حال حاضر1800 متقاضی خوابگاه داریم ولی در عمل برای 150 نفر خوابگاه دولتی تامین شده است.