عضویت در سایت

ادامه ثبت نام نقل و انتقال اساتید دانشگاه آزاد تا ۲۰ خرداد

مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد از یکم خردادماه آغاز شده و تا ۲۰ خردادماه در سامانه معاونت آموزشی این دانشگاه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند ثبت نام و بررسی متقاضیان برای ماموریت و نقل و انتقال اعضای هیئت علمی از طریق سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد به نشانی  http://amoozesh.iau.ir  صورت می‌پذیرد.

بررسی درخواست انتقال و ماموریت متقاضی در واحد مبدا از ۲۱ تا ۲۷ خردادماه انجام می شود و بررسی درخواست انتقال و ماموریت متقاضیان در هیئت اجرایی جذب استان مبدا نیز ۲۸ خرداد تا ۳ تیرماه صورت می گیرد.

همچنین زمان بررسی درخواست انتقال و ماموریت متقاضی در واحد مقصد نیز ۴ تا ۱۰ تیرماه انجام خواهد شد.

زمان درخواست انتقال و ماموریت متقاضی در هیئت اجرایی جذب استان مقصد نیز ۱۱ تا ۱۷ تیرماه بررسی می شود.

بررسی درخواست انتقال و ماموریت متقاضی در سازمان مرکزی نیز ۱۸ تیرماه تا ۵ مردادماه صورت خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری مهر