عضویت در سایت

راه اندازی شورای فناوری در دانشگاه علم و صنعت

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت از راه اندازی شورای فناوری در این دانشگاه خبر داد و گفت: در این شورا به سازماندهی فعالیت های فناورانه پرداخته می شود.

تورج محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در دانشگاه شورای پژوهشی وجود دارد ولی با توجه به اینکه دانشگاهها به عرصه فناوری و تجاری سازی وارد می شوند و تعداد مراکز تحقیقاتی با محوریت فعالیت های فناورانه دانشگاهها رشد کرده است  به همین دلیل بنا داریم شورای فناوری را در این دانشگاه راه اندازی کنیم.

 وی با بیان اینکه در سال جاری این شورای فناوری راه اندازی خواهد شد، گفت: با شورای فناوری می توانیم سیاستگذاری های کلانی داشته باشیم تا پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه بتوانند مورد حمایت بیشتر قرار بگیرند و در نهایت در جهت کمک به نیازهای کشور  قدم های موثری را بردارند.

محمدی با اشاره به تفاوت شورای پژوهشی و شورای فناوری اظهار داشت: شورای پژوهشی، عمدتا از معاونان پژوهشی دانشکده ها تشکیل شده که در امور پژوهشی دانشگاه سیاستگذاری می کنند اما در شواری فناوری، مباحث فناوری و تجاری سازی مدنظر قرار می گیرند و در این شورا به سازماندهی فعالیت های فناورانه پرداخته می شود.

به گفته معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت،  با راه اندازی شورای فناوری، شورای پژوهشی منحل نمی شود  و هر دو به صورت مجزا فعالیت می کنند.

منبع: خبرگزاری مهر