عضویت در سایت

افزایش نمایه سازی مقالات علوم انسانی در پایگاههای بین المللی

مدیرکل پژوهشی وزارت علوم گفت: درحال حاضر مقالات علوم انسانی سهم بسیار اندکی در حوزه نمایه سازی دارند و باید برای رفع این موضوع برنامه ریزی کرد.

مظفر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون ۶۰ درصد نشریات علمی و پژوهشی و علمی ترویجی کشور در حوزه علوم انسانی است که نمایه سازی مقالات این نشریات در پایگاه های بین المللی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

وی افزود: وزارت علوم به دنبال افزایش سهم نمایه سازی مقالات نشریات علمی کشور در پایگاه های بین المللی است که برای تحقق این موضوع اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی در داخل وزارت علوم و دانشگاه ها کرده ایم.

مدیرکل پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: درحال حاضر هزار و ۲۰۰ نشریه علمی پژوهشی و علمی ترویجی در کشور وجود دارد که ۶۰ درصد این نشریات در حوزه علوم انسانی قرار دارند.

شریفی تاکید کرد: حدود ۴۰ درصد نشریات علمی کشور در حوزه های غیر از علوم انسانی است که نمایه سازی مقالات این نشریات در مجلات بین المللی بسیار راحت تر از حوزه علوم انسانی است.

منبع: خبرگزاری مهر