عضویت در سایت

نشست روسای ۱۳ دانشگاه درباره نحوه پذیرش دانشجویان دکتری

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در جلسه روسای ۱۳ دانشگاه برتر کشور موضوع نحوه گزینش دانشجویان به خصوص در مقطع دکتری بررسی شد.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه روسای ۱۳ دانشگاه برتر کشور در دانشگاه شیراز برگزار شد که در این جلسه موضوعات نحوه گزینش دانشجویان در مقاطع مختلف از جمله مقطع دکتری و نقش دانشگاه ها در حوزه اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان بررسی شد.

وی افزود: در زمینه نحوه گزینش دانشجویان در مقاطع مختلف دانشگاه ها به دنبال تغییرات اساسی نیستیم اما باتوجه به تغییرات اخیر در حوزه های آموزشی وزارت علوم نیازمند یک روال تعاملی میان دانشگاه ها هستیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: باتوجه به اینکه روند پذیرش دانشجو از سوی وزارت علوم در مقطع دکتری تغییر کرده است بنابراین دانشگاه های برتر کشور درحال همفکری برای ایجاد یک روند تعاملی پذیرش دانشجو در این مقطع تحصیلی هستند.

معتمدی خاطرنشان کرد: در این جلسه موضوع اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان نیز مورد توجه قرار گرفت که قرار شد دانشگاه ها با ایجاد راه کارهایی در این حوزه قوی تر از گذشته عمل کنند.

وی عنوان کرد: دانشگاه های برتر کشور باید با برنامه ریزی موثر در حوزه اقتصاد دانش بنیان حرکت بیشتری داشته باشند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: همچنین در این جلسه موضوع بودجه و مباحث مالی دانشگاه ها نیز مطرح و تاکید شد تا دانشگاه ها با نقش در حوزه اقتصاد دانش بنیان بتوانند در زمینه های مالی موفق تر عمل کنند.

منبع: خبرگزاری مهر