عضویت در سایت

همکاری واحد علوم و تحقیقات با دانشگاه سوربن فرانسه

قصدنامه همکاری و مشارکت میان واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه سوربن- پانتئون پاریس با هدف همکاری و تبادل دانشگاهی در زمینه های توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این قصد نامه بر ارتقاء همکاری ها و مبادله دانشگاهی طرفین برای همکاری و تبادلات گسترده در زمینه هایی مشتمل بر تبادل اساتید و پژوهشگران، تبادل دانشجویان، پژوهش و انتشارات و سمینارها، سخنرانی ها و تدریس مشترک تاکید دارد.

بهره گیری از منابع غنی طرفین در حصول به فرصت های آموزشی و علمی در راستای منافع مشترک از دیگر اهداف مدنظر این قصدنامه است.

منبع: خبرگزاری مهر