عضویت در سایت

تشکیل کارگروه بررسی و حل مشکلات واحد های دانشگاه آزاد استان تهران

 رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر تشکیل گروهی پنج نفره جهت سامان بخشیدن به امور واحد های استان تهران، گفت:بررسی وضعیت رشته ها و آمایش آنها و شناسایی پتانسیل واحد ها در دستور کمیته قرار می گیرد و همگی روسا باید با این کارگروه همکاری نمایند.

دکتر میرزاده در دومین گردهمایی روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با اشاره به لزوم تبدیل احکام سرپرستی روسای واحدها به ریاست، اظهار داشت: باید در اولین جلسه هیأت امنای استان تهران تدبیری اندیشیده شود تا احکام سرپرستی روسای واحدها به احکام قطعی تبدیل شوند که این امر باعث می شود روسای واحدها برنامه های خود را منسجم تر و منظم تر پیگیری کنند.

دکتر میرزاده خاطرنشان کرد: به منظور پاسداشت خدمات و زحمات کارکنان و اعضای هیات علمی و همچنین خانواده های انان براساس بخشنامه ای که به زودی ابلاغ خواهد شد، از این پس فرزندان کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما، از درصد بیشتری از تخفیف شهریه بهره مند خواهند شد.

دکتر میرزاده با اشاره به صورتجلسه سال 1391 بین دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم درخصوص استفاده از اساتید در واحدهای مجاور گفت: بر این اساس تمام واحدهای استان تهران که در شعاع 150کیلومتری هم باشند، می توانند برای ایجاد هم افزایی، از اعضای هیأت علمی یکدیگر برای تصویب رشته ها استفاده کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز به کار و فعالیت کمیته سه نفره ای برای تصویب رشته های غیرپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت بر این اساس رشته های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با سرعت بیشتری تصویب خواهند شد.