عضویت در سایت

اعلام آخرین فرصت شرکت در ارزیابی تخصصی دکتری ۹۵ دانشگاه علامه

داوطلبان متقاضی شرکت در ارزیابی تخصصی دکتری سال ۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی تا پایان امروز برای ثبت نام فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد: داوطلبان متقاضی شرکت درارزیابی تخصصی دکتری سال ۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی برای شرکت در ارزیابی تخصصی دکتری دانشگاه تا پایان امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت  ۹۵ برای ثبت نام فرصت دارند.

لذا متقاضیان می توانند با ورود به سایت دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 منبع: خبرگزاری مهر