عضویت در سایت

آغاز آزمون کتبی دکتری دانشگاه تهران از شنبه 18 اردییهشت

معاون آموزشی دانشگاه تهران از برگزاری آزمون کتبی برای سنجش دکتری خبر داد و گفت: آزمون کتبی دکتری دانشگاه تهران از 18 اردیبهشت ماه به مدت دو هفته آغاز می شود.

حسین حسینی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی اظهار داشت: تعداد زیادی از رشته های دانشگاه از جمله پردیس فنی، تمام رشته های پردیس علوم و برخی رشته های حوزه مدیریت آزمون کتبی ندارند. پذیرش بر اساس ارزیابی سوابق تحصیلی و مصاحبه تخصصی انجام می شود.
 
وی درباره برگزاری آزمون کتبی در دانشگاه تهران با بیان اینکه 50 درصد رشته های این دانشگاه آزمون کتبی برای سنجش داوطلبان ندارند، گفت: هفته نخست آزمون کتبی پردیس های اصلی و روزانه و در هفته دوم آزمون پردیس های خودگردان، کیش و البرز برگزار می شود.
 
معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه هرکدام از آزمونها در دانشکده های اصلی برگزار خواهد شد، افزود: بعد از برگزاری آزمون کتبی، روز بعد فرایند مصاحبه آغاز خواهد شد.
 
حسینی به زمان برگزاری آزمون های کتبی اشاره کرد و گفت: آزمون های کتبی از 18 اردیبهشت بر اساس جدول زمان بندی شده دانشکده ها برگزار خواهد شد. این آزمون شبیه کنکور نیست بلکه در مقاطع کارشناسی، داوطلبان را در دو تا سه درس ارزیابی می کند. 
 
وی تاکید کرد: در برخی از رشته ها حدنصاب پایین است. به عنوان مثال برای  100 داوطلب ، 3 الی 4 پذیرش در یک رشته وجود دارد که در نهایت از سایر روش ها برای ارزیابی استفاده می شود.