عضویت در سایت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرجع علمی همکاری با فرانسه

مدیر همکاری‌های بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از واگذاری مرجعیت همکاری‌های علمی با فرانسه به این دانشگاه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر گلرو  گفت: از سوی وزارت علوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مرجعیت علمی ایران برای همکاری با فرانسه انتخاب شده است و بر این اساس کلیه همکاری‌های علمی ایران با فرانسه از طریق این دانشگاه صورت خواهد گرفت.

وی دلیل این امر را فعالیت‌های گسترده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه‌های علمی و فناوری ذکر کرد و افزود: علاوه بر آن هیات‌هایی از دانشگاه‌های فرانسه از این دانشگاه بازدید کردند ضمن آن که ما نیز از چند دانشگاه فرانسه داشتیم.

گلرو خاطر نشان کرد: بازید اخیر هیات فرانسوی از دانشگاه‌های کشور با هماهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفته است.

مدیر همکاری‌های بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به اجرای پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌های فرانسه یادآور شد: در گذشته این همکاری‌های در قالب برنامه‌های ۲+۲ اجرایی شده است و بر این اساس دانشجویان دو سال در ایران و دو سال در فرانسه مشغول به تحصیل بودند.

وی از اجرای ۳ برنامه جدید با این کشور خبر داد و گفت: با یکی از دانشگاه‌های فرانسه برنامه ۳ ساله همکاری در زمینه برگزاری دوره‌های مشترک در دستور کار قرار دادیم.

گلرو با تاکید بر این که اجرای این برنامه در مرحله مذاکرات اولیه قرار دارد، افزود: این همکاری‌ها برای برگزاری دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی است.

وی با تاکید بر این که انتخاب مرجعیت علمی تاکنون به هیچ یک از دانشگاه‌های کشور اعطا نشده، ادامه داد: از سوی وزارت علوم اولین مرجعیت علمی همکاری به دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا شده است.

منبع: خبرگزاری مهر