عضویت در سایت

جزئیات ارزیابی مصاحبه دکتری دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران، مهمترین ملاکهای ارزیابی داوطلبان را در فرایند مصاحبه دکتری این دانشگاه اعلام کرد.
حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص جزئیات مصاحبه داوطلبان کنکور دکتری در این دانشگاه، اظهار داشت: بر اساس شیوه نامه ای که در سال جاری ابلاغ شد، دانشگاه ها حدنصاب مورد نظر خود را برای پذیرش در هر رشته انتخاب و اعلام می کنند.
 
وی با بیان اینکه تعیین این حدنصاب ها در اختیار گروه های آموزشی دانشکده های دانشگاه است، ادامه داد: با توجه به سطح دانشکده ها، نسبت پذیرش دانشجو در هر رشته مشخص می شود. در دانشگاه تهران برای هر رشته، پنج نفر پذیرش و به کلاس درس می روند؛ ما اعلام کردیم به ازای هر یک پذیرش، 10 داوطلب برای مصاحبه به دانشکده ها معرفی شود.
 
حسینی با بیان اینکه سوابق آموزشی، پژوهشی و ارزیابی تخصصی، عمده امتیازات در سنجش داوطلبان به شمار می آید، گفت: ارزیابی سوابق تحصیلی و پژوهشی از جمله این معیارهاست. سابقه تحصیلی شامل وضعیت داوطلب در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، معدل و کسب امتیاز در دانشگاه تهران است که 25 امتیاز را در بر می گیرد.
 
به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران، بررسی سابقه پژوهشی داوطلب یکی دیگر از معیارهای پذیرش و سنجش به شمار می آید.
 
وی در این باره تاکید کرد: انتشارات داوطلب پس از فارغ التحصیلی، تالیف مقالات علمی _ پژوهشی، شرکت در کنگره ها و سابقه انتخاب در جشنواره ها به عنوان سابقه پژوهشی برای دانشگاه تهران اهمیت زیادی دارد که 25 امتیاز برای این منظور در نظر گرفته شده است.
 
معاون آموزشی دانشگاه تهران به دیگر ملاکهای ارزیابی داوطلبان در مصاحبه اشاره کرد و توضیح داد: بخشی از امتیازات در ارتباط با ارزیابی تخصصی فرد است که به دو شکل کتبی و مصاحبه تخصصی انجام می شود.
 
حسینی، ارزیابی عمومی داوطلبان را بخش دیگری از ارزیابی ها در دانشگاه تهران اعلام کرد و افزود: بخش کوچکی از امتیازات داطلب به ارزیابی عمومی اختصاص دارد که حداکثر  15 درصد نمره را در بر می گیرد. این ملاکها شامل انگیزه، تسلط در زبان انگلیسی، گفتار فارسی و در مجموع ارزیابی شخصیتی فرد است.

2

عباس
نظر شما

عباسشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۹:۳۴

ازمون مرحله دوم دکتری حقوق بین الملل و حقوق عمومی دانشگاه تهران تستی است یا تشریحی.

مشاور دکتری
نظر شما

مشاور دکتری

این کاملا وابسته به دانشگاهی است که قرار است آزمون رو برگزار کنه. ممکن هست یک دانشگاه اصلا آزمون کتبی نداشته باشه یا در مرحله دوم آزمون کتبی تستی یا تشریحی برگزار کنه.