عضویت در سایت

انتشار فراخوان جذب هیئت علمی وزارت بهداشت در نیمه دوم امسال

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت گفت: فراخوان جدید جذب هیئت علمی وزارت بهداشت در سال ۹۵ به منظور جذب نیروهایی که در فراخوان های قبلی جذب نشده اند، منتشر می شود.

دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از دانشگاه ها، ردیف های جذب هیئت علمی جدید کسب می کنند برای همین لازم است که فراخوان های جدید منتشر شود. 

وی افزود: دانشگاه های کمتر برخوردار تعداد متقاضی کمتری دارند اما در مقابل تعداد متقاضی جذب در دانشگاه های علوم پزشکی برخوردار تر بیشتر است . از همین رو سعی داریم که شرایط دانشگاه های کمتر برخوردار را بهبود ببخشیم.

حسینی یادآور شد: برای سال ۹۵ نیز فراخوان جذب هیئت علمی خواهیم داشت و دانشگاه هایی که به هر دلیل نشد در فراخوان قبلی حضور داشته باشند در فراخوان آینده در نیمه دوم سال ۹۵ می توانند حضور پیدا کنند.

منبع: خبرگزاری مهر