عضویت در سایت

آگهی تکمیلی پذیرش دانشجوی دکتری ۹۵ دانشگاه شهید بهشتی

دانشگـاه شهید بهشتـی تاریخ برگزاری آزمـون ارزیابی اختصاصی مقطع دکتـری تخصصـی ورودی مهـر ماه ۱۳۹۵ را اعلام کـرد.

متن اطلاعیه منتشره از سوی این دانشگاه به شرح زیر است:

به اطلاع داوطلبان محترم آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵می رساند، این دانشگاه برای سال تحصیلی۹۶ –- ۱۳۹۵ در مقطع دکتری مطابق جدول ذیل اقدام به پذیرش دانشجو خواهد نمود.

جدول زمان بندی آزمون

نوع آزمون
تاریخ آزمون
توضیحات
کتبی
 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
زمان برگزاری آزمون کتبی (حداکثر ۲ ماده امتحانی به تشخیص گروه مربوطه) و مصاحبه به تفکیک هر رشته‌، متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.
بررسی سوابق و مصاحبه
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه ۵، ۶ و ۸ خرداد ۱۳۹۵