عضویت در سایت

اطلاعیه بورس MERC دکتری مهندسی مواد پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشگاه مواد و انرژی به تعدادی از پذیرفته شدگان این پژوهشگاه در مقطع دکتری رشته مهندسی مواد در سال ۹۵، بورسیه کمک هزینه تحصیلی اعطا می نماید.

به گزارش پی اچ دی گل، پژوهشگاه مواد و انرژی در سال تحصیلی به تعدادی از رتبه های برتر آزمون ورودی که در پژوهشگاه مواد و انرژی پذیرفته شده باشند، بورسیه کمک هزینه تحصیلی اعطا می نماید. تعداد و مبالغ در نظر گرفته شده در جدول زیر قابل ملاحظه می باشد.

  عنوان رشته

مبلغ ماهیانه (ریال) طول مدت (ماه) تعداد بورس اعطایی سال ۹۵-۹۶
 مهندسی مواد (مقطع دکتری) ۵/۵۰۰/۰۰۰

 ۲۴

 ۲ رتبه برتر پذیرفته شده

 شایان ذکر است که بورس MERC جهت تامین حداقل های هزینه زندگی دانشجویی در ایام اخذ دروس تئوری در طول مدت تحصیل طراحی گردیده و با عنایت به حجم قابل توجه پروژه های صنعتی در حال اجرا در پژوهشگاه و رویکرد اساتید و پژوهشگران  به استفاه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پروژه های پژوهشگاه، دانشجویان می توانند پس از دوره تئوری به عنوان  همکار پژوهشی (Research Assistant) در این پروژه ها فعالیت نمایند.

 دانشجویانی که موفق به اخذ این بورسیه می شوند، موظف به انجام وظایف محوله از سوی واحد تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه به صورت کار دانشجویی شامل همکار آموزشی و همکار پژوهشی (TA و RA)  (حداکثر ۸۰ ساعت در ماه) می باشند. لازم به ذکر است که در طول مدت اعطاء این بورس، دانشجویان موظف به حفظ کیفیت تحصیلی خود بوده و در صورت عدم اهتمام به امور تحصیلی از بورسیه محروم خواهند شد.

تاکید می گردد که علاوه برمبالغ فوق الذکر، حداقل مبلغ ۵۰ میلیون ریال به ازای هر دانشجو و به صورت گرنت تحقیقاتی دراختیار اساتید محترم راهنما جهت انجام پروژه های دکتری قرار خواهد گرفت که این مبلغ به تمامی دانشجویان ورودی سال ۹۵ در پژوهشگاه تعلق گرفته و در اختیار پژوهشکده های مربوطه خواهد بود.