عضویت در سایت

اعلام رشته های پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه تهران

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون برگزیدگان علمـی دانشگاه تهران برای سـال تحصیلی ۹۵ –- ۹۶ اعلام شـد.

به گزارش پی اچ دی گل، فهرست رشته-گرایش های دارای پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ به شرح جدول زیر است:

اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه تهران

 رشته های پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه تهران