عضویت در سایت

تشکیل بانک اطلاعاتی برنامه های مراکز آموزشی و پژوهشی علوم انسانی

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: برنامه داریم بانک اطلاعاتی از فعالیت ها و برنامه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی علوم انسانی تشکیل دهیم.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی طی دو هفته آینده برگزار خواهد شد که در این جلسه برنامه های راهبردی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ارائه خواهد شد.

وی افزود: تاکنون برنامه های راهبردی تعدادی از دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور که در حوزه علوم انسانی فعالیت می کنند در این شورا مطرح شده و در جلسه آینده نیز مابقی برنامه ها ارائه خواهد شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: برنامه داریم بانک اطلاعاتی فعالیت ها و برنامه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که در حوزه علوم انسانی فعالیت می کنند را ایجاد کنیم و این بانک را در اختیار تمامی مراکز مرتبط با این حوزه قرار دهیم.

احمدی تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از موازی کاری و فعالیت های یکسان است و همچنین اولویت هایی که هنوز متولی ندارند را برای آنها برنامه ریزی کنیم.

وی عنوان کرد: تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه های فعال در حوزه علوم انسانی موظف هستند تا برنامه های خود را شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری مهر