عضویت در سایت

اعلام منابع امتحانی آزمون اختصاصی دکتری ۹۵ دانشگاه تهران

منابع و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری سال تحصیلی ۹۵-۹۶ برخی رشته‌های دارای پذیرش دانشگاه تهران اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی گل، ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و ﺿﺮایب دروس آزمون اختصاصی پذیرش داﻧﺸﺠﻮی دوره‌های دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ سال ۱۳۹۵ برخی رشته‌های دانشگاه تهران منتشر شد.

لینک اطلاعیه‌های منتشر شده از طریق جدول زیر در دسترس است: