عضویت در سایت

نحوه برگزاری پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه فردوسی مشهد

ارزیابی داوطلبان برخی رشته های دارای پذیرش بدون آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ دانشگاه فردوسی شامل آزمون کتبی و مصاحبه خواهد بود.

به گزارش پی اچ دی گل، متن اطلاعیه منتشر شده از سوی دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر است:

متقاضیان گرامی برای پذیرش بدون آزمون در این دانشگاه  ارزیابی انجام می شود. این ارزیابی به صورت کتبی و شفاهی (آزمون تخصصی و مصاحبه) و یا صرفا شفاهی (مصاحبه) خواهد بود. برای اطلاع بیشتر از جزئیات پذیرش در دانشکده های مختلف به آدرس http://gsa.um.ac.ir/  مراجعه نمایید.