عضویت در سایت

زمان برگزاری آزمون اختصاصی دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام زمان برگزاری آزمون کتبی اختصاصی و نیز مصاحبه شفاهی دکتری ۹۵ این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی گل، تاریخ آزمون کتبی دکتری سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ دانشگاه ایلام، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ و تاریخ آزمون مصاحبه روز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۸ صبح می باشد.