عضویت در سایت

انتشار اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 95

اصلاحات کد رشته های دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی گل، اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته و تمدید مهلت انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 14 و 95/01/16 ضمن اعلام اصلاحات ذيل در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون دوره دكتري نيمه‌متمركز (Ph.D) سال 1395 مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (95/01/21) براي انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا روز يكشنبه مورخ 95/01/22 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و مندرجات اين اطلاعيه به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشانيwww.sanjesh.org   مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي تحصيلي اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش كدرشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.
 
الف) اصلاحات شرايط و ضوابط دانشگاه‌ها:
ـ كليه موارد رديف 1 در بخش شرايط و ضوابط عمومي دانشگاه اروميه (مندرج در صفحه 85 دفترچه) در خصوص امتيازات پذيرفته شدگان برترين رتبه تك رقمي در هر رشته، از شرايط اين دانشگاه حذف مي‌شود.
 
ب) اصلاحات جداول شماره 1 تا 7 دفترچه راهنماي انتخاب رشته:
 
رديف
كدرشته امتحاني
نام رشته امتحاني
كدرشته محل
دوره
نام دانشگاه
نام رشته/گرايش
مورد و يا موارد اصلاحي
1
2104
علوم اجتماعي و مددكاري
1245
نوبت دوم
دانشگاه تهران
دانش اجتماعي مسلمين
افزايش ظرفيت به 2 نفر
2
2109
علم اطلاعات و دانش شناسي
1622
روزانه
دانشگاه تهران
علم اطلاعات و دانش‌ شناسي/بازيابي اطلاعات و دانش ‌شناسي
محل تحصيل:
دانشكده مديريت
3
2109
علم اطلاعات و دانش شناسي
1628
نوبت دوم
دانشگاه تهران
علم اطلاعات و دانش ‌شناسي/بازيابي اطلاعات و دانش ‌شناسي
محل تحصيل:
دانشكده مديريت
4
2113
الهيات
1872
نوبت دوم
دانشگاه تهران
مدرسي معارف اسلامي/قرآن و متون اسلامي
پذيرش دانشجو در نيمسال اول صورت مي‌پذيرد
5
2114
روان شناسي
1956
روزانه
دانشگاه شهيد بهشتي
روانشناسي باليني
افزايش ظرفيت به 8 نفر
6
2302
مهندسي عمران
3515
روزانه
دانشگاه علم و صنعت ايران
مهندسي عمران/ مهندسي محيط زيست
افزايش ظرفيت به 2 نفر
7
2406
مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي
4462
نوبت دوم
دانشگاه تهران
سازه‌هاي آبي
افزايش ظرفيت به 3 نفر
8
2409
علوم دامي
4649
روزانه
دانشگاه تهران
فيزيولوژي دام
افزايش ظرفيت به 5 نفر
9
2411
مجموعه چوب و جنگل
4766
روزانه
دانشگاه تهران
فراورده‌هاي چند سازه چوب
افزايش ظرفيت به 6 نفر
10
2411
مجموعه چوب و جنگل
4769
روزانه
دانشگاه تهران
صنايع خمير و كاغذ
افزايش ظرفيت به 4 نفر
11
2411
مجموعه چوب و جنگل
4790
نوبت دوم
دانشگاه تهران
فراورده‌هاي چند سازه چوب
افزايش ظرفيت به 3 نفر
12
2411
مجموعه چوب و جنگل
4792
نوبت دوم
دانشگاه تهران
صنايع خمير و كاغذ
افزايش ظرفيت به 3 نفر
13
2412
مجموعه شيلات
4809
روزانه
دانشگاه تهران
تكثير و پرورش آبزيان
افزايش ظرفيت به 5 نفر
14
2412
مجموعه شيلات
4824
نوبت دوم
دانشگاه تهران
تكثير و پرورش آبزيان
افزايش ظرفيت به 3 نفر
15
2413
مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان
4835
روزانه
دانشگاه تهران
علوم مرتع
افزايش ظرفيت به 5 نفر
16
2413
مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان
4857
نوبت دوم
دانشگاه تهران
علوم مرتع
افزايش ظرفيت به 3 نفر

 

ج) حذفيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته: (رشته‌محلهاي مندرج در اين جدول از دفترچه راهنماي انتخاب رشته حذف شده است)

 

رديف
كدرشته امتحاني
نام رشته امتحاني
كدرشته محل
دوره
نام دانشگاه
نام رشته/گرايش
1
2212
علوم شناختي
5174
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيد بهشتي
علوم شناختي ـ زبان شناختي
2
2401
محيط زيست
4237
بورس اعزام
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
محيط زيست/تنوع زيستي (گياه شناسي گرايش گياهان دريايي)
 
د) كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر كدرشته محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته:
 
رديف
كدرشته امتحاني
نام رشته امتحاني
كدرشته محل
دوره
نام دانشگاه
نام رشته/گرايش
ظرفيت
توضيحات
1
2102
علوم اقتصادي
5201
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
علوم اقتصادي
7
محل تحصيل پرديس خودگردان كيش
2
2106
علوم سياسي
5199
روزانه
دانشگاه شيراز
علوم سياسي/انديشه‌هاي سياسي
4
 
3
2114
روان شناسي
5198
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
روانشناسي تربيتي
7
محل تحصيل پرديس خودگردان كيش
4
2117
تربيت بدني
5197
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
رفتارحركتي / رشد حركتي
7
محل تحصيل پرديس خودگردان كيش
5
2117
تربيت بدني
5200
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان تهران/مركز تحصيلات تكميلي تهران
مديريت ورزشي/ مديريت راهبردي در سازمان‌ها و رويدادهاي ورزشي
5
 
6
2203
علوم گياهي
5189
بورس اعزام
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
زيست شناسي / فيزيولوژي گياهي
1
پذيرش با عنوان گياه شناسي گرايش گياهان دريايي
7
2205
علوم سلولي و ملكولي
5205
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
زيست شناسي/ سلولي و ملكولي
7
محل تحصيل پرديس خودگردان كيش
8
2208
آمار
5194
روزانه
دانشگاه رازي كرمانشاه
آمار
3
 
9
2209
فيزيك
5193
روزانه
دانشگاه اروميه
فيزيك نظري
2
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نظري
10
2317
مهندسي سيستم‌هاي انرژي
5204
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
مهندسي سيستم‌هاي انرژي/ انرژي و محيط زيست
7
محل تحصيل پرديس خودگردان كيش
11
2401
محيط زيست
5187
روزانه
دانشگاه تهران
محيط زيست / آلودگي محيط زيست
3
محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج
12
2401
محيط زيست
5188
نوبت دوم
دانشگاه تهران
محيط زيست / آلودگي محيط زيست
2
محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج
13
2406
مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي
5190
روزانه
دانشگاه اروميه
آبياري و زهكشي
4
 
14
2406
مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي
5191
روزانه
دانشگاه اروميه
سازه‌هاي آبي
3
 
15
2406
مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي
5192
روزانه
دانشگاه اروميه
مهندسي منابع آب
3
 
16
2407
زراعت و اصلاح نباتات
5202
روزانه
دانشگاه رازي كرمانشاه
اصلاح نباتات
5
 
17
2407
زراعت و اصلاح نباتات
5203
روزانه
دانشگاه رازي كرمانشاه
زراعت
2
 
18
2701
دامپزشكي
5195
روزانه
دانشگاه تهران
فارماكولوژي دامپزشكي
2
 
19
2701
دامپزشكي
5196
نوبت دوم
دانشگاه تهران
فارماكولوژي دامپزشكي
1